Ślub kościelnyŚlub kościelny powinien być zawierany w parafii panny młodej jednak ostatnimi czasy bardzo często odchodzi się od tej reguły.
Polskie prawo nie uznaje samego ślubu kościelnego dlatego też wymagane jest zawarcie ślubu cywilnego.
 

Dokumenty:

 1. dowody osobiste
 2. metryki chrztu (nie starsze niż 3-miesięczne)
 3. zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu)
 4. świadectwa nauki religii
 5. potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
 6. zaświadczenia o spowiedzi
 7. zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii

Terminy:

 1. 6 miesięcy przed wybraną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu
 2. 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny

  - aktualne świadectwa chrztu (z parafii chrztu) z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  - dokumenty poświadczające ukończenie lub uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim
  - dowody osobiste
 3. Narzeczeni przystępują do sakramentu pokuty (należy zaznaczyć że jest to spowiedź przedślubna)
 4. Następują zapowiedzi przedślubne po których narzeczeni dostarczają do kancelarii parafialnej zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi
 5. Kilka dni przed ślubem lub w dniu ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii wraz ze świadkami, w celu spisania aktu ślubu. Dopuszczalne jest przedstawienie kopii dowodów osobistych świadków jeśli Ci nie mogą stawić się osobiście wraz z narzeczeństwem.
 6. Dzień przed ślubem narzeczeni muszą przystąpić do sakramentu pokuty.
 7. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki, akt ślubu (po ślubie cywilnym) oraz kartki potwierdzające odbytą spowiedź.
Add to Google Wesele Ślub


Makijaż na ślub

Stoły na wesele


www.psks.pl