Buty na wesele - eleganckie i wygodne

Wybór ?lubnych butów bywa cz?sto trudniejszy ni? zakup sukni czy garnituru na tš okazj?. Buty sš jednym z najwa?niejszych elementów ka?dego stroju, a przypadku ?lubu majš dodatkowo strategicznš rol?. Powinny by? dobrane zarówno kolorem jak i fasonem do ca?ego ubrania, ale to nie koniec. Wygodne buty gwarantujš dobre samopoczucie i udanš zabaw?, która zwykle trwa przez ca?š noc. Dlatego wybór odpowiedniego obuwia nie jest prosty.

buty_slubne_4.jpg


Poniewa? uroczysto?ci ?lubno-weselne zwykle trwajš do?? d?ugo, dlatego wa?ne jest, aby buty by?y odpowiedniej jako?ci, a tym samym bez szwanku wytrzyma?y weselne szale?stwa taneczne. Istotnš sprawš jest surowiec, z którego sš wykonane. Buty skórzane sš bardzo eleganckie, a przy tym nie powodujš pocenia si? stóp. Ta dolegliwo??, zw?aszcza w lecie, wp?dza w zak?opotanie wiele osób. Problem w tym, ?e sš do?? kosztowne, a wiele pa? nie wykorzysta pó?niej obuwia w tak jasnym kolorze. W przypadku m??czyzn wybór zawsze pada raczej na solidne skórzane buty, które potem sš dobrze wykorzystane.

Panie majš zresztš du?o wi?kszy wybór, poniewa? buty ?lubne sš dost?pne w wielu wariantach. Niezwykle efektownie prezentujš si? buciki satynowe. Idealnie pasujš na takš uroczysto?? i doskonale harmonizujš si? z jedwabnš czy at?asowš sukni? ?lubnš. Obecnie sklepy z sukniami ?lubnymi oferujš buty satynowe w ró?nych kolorach, poczšwszy od koloru bia?ego poprzez ecru, niebieski, a sko?czywszy na kolorze bordo. Niestety obuwie wykonane z satynowe jest oporne na rozcišganie, dlatego nie mo?na liczy? na to, ?e but dostosuje si? do stopy. Przy zakupie takich butów nale?y zwróci? szczególnš uwag?, aby dobrze pasowa?y do stopy, nie by?y zbyt ciasne, za ma?e lub za du?e, gdy? niewygodne buty mogš nam zepsu? najlepszš zabaw?. W przypadku takich butów warto zadba? o innš zapasowš par?, którš mo?na za?o?y? np. w po?owie zabawy weselnej.

Jakie buty na danš por? roku?

W zale?no?ci od pory roku i miejsca, gdzie odbywajš si? uroczysto?ci weselne mo?emy za?o?y? ró?ne fasony butów. Pora letnia pozwala nam na swobodny wybór. Mo?na za?o?y? zwyk?e czó?enka, bšd? czó?enka z odkrytš pi?tš lub palcami. W upalne lato bardzo pasujš sanda?ki, które ca?emu strojowi nadadzš lekko?ci. Ostatnio modne sš ?luby na pla?y i na tš okoliczno?? projektanci proponujš bardzo eleganckie klapki. W takich przypadkach nale?y zadba? odpowiednio wcze?niej o nienaganny wyglšd stóp i paznokci, wi?c je?li mamy z tym problem przyda si? wizyta w salonie pedicur. ?lub w zimie wymaga mocniejszego okrycia nóg ze wzgl?du na niskie temperatury panujšce w naszym klimacie. Aby zapewni? sobie komfort jednocze?nie nie rezygnujšc z elegancji i szyku godne polecenia sš tradycyjne czó?enka, trzewiki, a ostatnim krzykiem mody sš kozaczki z dopasowanš cholewkš.

Projektanci butów proponujš ca?š gam? wzorów, w?ród których mo?na znale?? obuwie na wysokim, ?rednim lub niskim obcasie, szpilce, kieliszku, klocku i koturnie. Sš buty na niebotycznie wysokim obcasie lub ca?kiem p?askie. Ostatnio pojawi?y si? buty na szklanym obcasie, a nawet a?urowym. Wa?ne aby pasowa?y do sukni, by?y w odpowiednim odcieniu i stylu. I oczywi?cie w takim przypadku konieczna jest druga para, poniewa? na sali weselnej nale?y za?o?y? pantofelki lub sanda?ki do ta?ca.

Obuwie ?lubne ozdabiane haftem

Buty ?lubne dla pa? ozdabiane sš haftem, cekinami, kwiatami, koronkš, kryszta?kami bia?ymi i kolorowymi, pere?kami, koralikami itp. Cz?sto spotyka si? czó?enka i sanda?ki zapinane w kostce co ma im zapewnia? stabilne trzymanie si? na nodze w czasie szalonych ta?ców weselnych.

W przypadku panów buty ?lubne sš zazwyczaj tradycyjnymi pantoflami o eleganckim kroju. Wa?ny jest tak?e kolor. W przypadku czarnego garnituru jedynš s?usznš opcjš sš buty czarne, które z kolei nie pasujš do bršzów.

Przed weselem warto chocia? troch? rozchodzi? buty w domu, poniewa? d?ugie godziny ta?ca w nowych butach cz?sto ko?czš si? otarciami stóp i zawsze nale?y pami?ta? o zapasowych.

Wstecz
Powrót do góry