Komis sukien œlubnych i dodatków

Suknia ?lubna WHITE ONE Tampico r.36 White-off

Sprzedam
Do sprzedania mam przepi?knš sukni? ?lubnš z kolekcji 2012 White One Tampico. Suknia sprowadzana z Barcelony. Rozmiar 36, (hiszpa?ski 38) model w kszta?cie litery ?A?. Cena 1200 z? do negocjacji (kupi?am jš za 3400 z? w nowootwartym salonie w Miko?owie). Poni?ej wymiary (w przybli?eniu): - d?ugo?? ? 137 cm + dodatkowe 2 cm tiul - biust ? ok. 38 cm (mierzony mniej wi?cej w po?owie) - pas ? ok 35-37 cm - d?ugo?? bok 129 cm (mierzone wg szwu). Pasuje na niskš osob? w rozmiarze 36, (157 cm + 7 cm obcas), jednak?e osobi?cie uwa?am, i? b?dzie odpowiedniej d?ugo?ci równie? na osob? powy?ej tego wzrostu, gdy? dla mnie by?a ciut za d?uga (pewnie wynika?o to z wišzania sukni, osoba profesjonalnie zajmujšca si? wišzaniem a siostra wiš?šca po raz drugi mogš zawišza? w inny sposób). Cena obejmuje tak?e welon. Suknia oryginalnie posiada?a tren, który zosta? odci?ty na moje ?yczenie w salonie, z resztek tiulu z trenu zosta? wykonany szal (zdj?cie), na wypadek ch?odnego dnia, jednak?e w moim przypadku nie by?o konieczno?ci jego u?ycia. Suknia jest bardzo lekka, doskonale uk?ada si? oraz sprawia wra?enie bardzo delikatnej. Ko?o wszyte w halk?, pod spodem tkanina usztywniajšca (sukienka uk?ada si? w ko?o), materia? w?a?ciwy, tiul. Dodatkowo welon dobierany w salonie, pi?knie wyko?czony haftem oraz kryszta?kami i soplami, w kolorze sukni. Kolor sukni to tzw. "z?amana biel" White off (ja?niejszy od ecru). Suknia utrzymana w stanie prawie idealnym, jedynš wadš jest niewielkie rozdarcie materia?u pod spodem sukni, mo?na spokojnie odciš?, nie ma najmniejszego znaczenia, nie do zauwa?enia (zdj?cie). Suknia nie by?a jeszcze czyszczona, po sprzeda?y lub przed ewentualnš przymiarkš suknia b?dzie wyczyszczona na mój koszt (po sprzeda?y moment wys?ania sukni wyd?u?y si? o czas czyszczenia). Jak wida? na zdj?ciach, ty? wišzany, pod wišzaniem jest kawa?ek materia?u, tak?e w przypadku rozsuni?cia wišzania, nie wida? cia?a, dodatkowo na dwa zatrzaski. W biu?cie i po bokach fiszbiny, poprawki by?y wykonane na osob? o du?ym biu?cie, o dziwo trzeba by?o zw?zi?, gdy? jestem osobš szczup?š, jednak uwa?am, i? dobra krawcowa z pewno?ciš wykona dodatkowe zw??enia dla osoby o mniej obfitym biu?cie oraz usunie fiszbiny, je?li b?dzie taka konieczno??. Gorset na zak?adki, suknia posiada niewielkie zdobienia. Suknia by?a za?o?ona tylko w dniu ?lubu, pierwszy w?a?ciciel. Gratis dorzucam nieu?ywane po?czochy samono?ne kolor ecru rozmiar 1/2. Serdecznie zapraszam do osobistego obejrzenia oraz przymiarki. W razie potrzeby mog? przes?a? wi?cej zdj?? na maila. Ch?tnie odpowiem równie? na wszelkie dodatkowe pytania.
Data dodania: 2013-07-10
Kontakt: http://allegro.pl/show_item.php?item=3315021533
Suknia ?lubna WHITE ONE Tampico r.36 White-off
Prezentowane dane osób dostępne na stronie zostały dodane przez użytkowników dobrowolnie.
Jeœli chcesz wycofać zgodę na prezentowanie wpisu przeœlij wiadomoœć na nasz adres biuro@wyjdzzamnie.pl
Powrót do góry