YES Ró?owa wstš?eczka ? wspiera walk? z rakiem piersi

Modna kolekcja „Ca?a Ja!” – YES Charms Collection wzbogaci?a si? o nowy srebrny charms w formie „Ró?owej wstš?eczki”, która jest mi?dzynarodowym symbolem walki z rakiem piersi. W porozumieniu z ogólnopolskš Federacjš Stowarzysze? AMAZONKI, firma YES wspiera? b?dzie dzia?ania edukacyjne przez niš prowadzone. Kwota 10 z? od ka?dego sprzedanego Charms’a YES „Ró?owa wstš?eczka”, specjalnie zaprojektowanego na potrzeby tej akcji, zostanie przekazana Federacji na rzecz popularyzowania wiedzy na temat profilaktyki raka piersi.

Charms w formie „Ró?owej wstš?eczki” zaprojektowa? specjalnie dla marki YES znany polski artysta plastyk - Tomasz Ogrodowski. 

www.yes.pl/rozowa_wstazeczka

Rozowa_wst.jpg

Wstecz
Powrót do góry