Aktualnoœci

Pierwszy cel osišgni?ty
Dzisiaj zaraz po godzinie 24 nasza strona pojawi?a si? w wyszukiwarce google na pierwszej stronie wyników pod s?owem wesele. Cieszy nas fakt ?e wkraczamy w nowy etap a wyszukiwarki doceniajš naszš prac? nad optymalizacjš stron.
Obni?amy ceny reklamy - POMOCJA
Ka?da okazja jest dobra by obni?y? ceny. Nawet brak okazji jest dobrš okazjš. Dlatego te? ceny reklamy w naszym portalu obni?amy o po?ow?. Teraz dodanie firmy do katalogu stanowi zaledwie kilka groszy na dzie?.
Wasze strony ?lubne
Dzisiaj do notatnika dodali?my nowš opcj? a mianowicie mo?liwo?? tworzenia Waszej strony ?lubnej z dowolnymi informacjami jakie macie ochot? zamie?ci?. Mo?ecie wpisa? np jak si? poznali?cie, ile macie lat, wpisa? date zar?czyn czy ?lubu. Mo?liwo?ci jest naprawde wiele. Je?li chcecie by dowiedzia? si? o Was ?wiat poprostu stwórzcie swojš stron? ?lubnš.
Rocznica ?lubu niezwyk?a kartka
Jako pierwsi udost?pniamy ekartk? z mo?liwo?ciš zamieszczenia na niej informacji. Kartka na rocznic? ?lubu pozwala na zapisanie w niej, którš rocznic? obchodzi adresat. Wystarczy w formularzu wpisa? liczb?, która zostanie zamieszczona w animacji Flash.
?lubne szale?stwo daty 07.07.2007
"Dziennik": wiele osób uwa?a, ?e 7 lipca 2007 roku musi by? szcz??liwy, dlatego w?a?nie wtedy chcš rozpoczyna? wspólne ?ycie.
Wy?lij kartk? elektronicznš - eKartki mi?o?? rocznica ?lub
Od dzisiaj mo?ecie korzysta? z kartek elektronicznych nie posiadajšc konta w naszym portalu. Z czasem b?dziemy dodawa? nowe kartki aby?cie mogli znale?? co? na ka?dš okazj?. Ju? teraz mo?ecie wys?a? kartk? mi?osnš, na rocznic? i z logiem naszego portalu. W przysz?o?ci b?dziemy starali si? rozbudowa? system kartek elektronicznych poprzez dodanie mo?liwo?ci jakie nie posiadajš inne portale.
Nowe E-Kartki - Mi?o?? oraz Serce
Dzisiaj do Waszej dyspozycji udost?pniamy dwie nowe ekartki nazwane "Mi?o??" oraz "Serce". Przypominamy tak?e, ?e system wysy?ania kartek elektronicznych dzia?a po zarejestrowaniu notatnika w naszym portalu. Rejestracja jest darmowa a notatnik umo?liwi Wam wiele innych opcji.
Notatnik ?lubny, dodaj go?ci, wype?nij QUIZ, wy?lij e-kartk?
Dlaczego korzystanie z notatnika w naszym portalu si? przydaje? Mo?ecie bez problemu wpisa? swoich go?ci weselnych. Za kilka dni wróci? i uzupe?ni? swojš list?. Go?cie automatycznie zostanš dopisani do bazy danych a powy?ej listy wy?wietli si? ilo?? osób wpisanych do waszego notatnika. Dodatkowo w ka?dej chwili mo?ecie wys?a? e-kartk?.
Taniec;  nauka, muzyka, utwory; taniec towarzyski
Od d?u?szego czasu poszukuj? utworów, przy których b?de mog?a nauczy? si? tanczy? lub b?de mog?a ?wiczy? wraz ze swoim ch?opakiem. Ta dziedzina w internecie cho? do?? licznie reprezentowana nie jest jeszcze dopracowana.
Rocznica ?lubu wy?lij kartk? elektronicznš
Nowa kartka elektroniczna. Je?li dzi? obchodzicie rocznic? ?lubu mo?ecie wys?a? kartk? elektronicznš (e-kartk?) do swojego partnera.
Powrót do góry