Aktualnoœci

E-kartki - wy?lij kartk? znajomym
Nowo?? w naszym portalu. Ju? teraz mo?esz wys?a? kartk? do swoich znajomych. Wystarczy zarejestrowa? swój notatnik, wybra? opcj? "E-kartki" i przes?a? do wybranej osoby.
Targi ?lubne - Pa?ac Kultury - 5 Listopada
5 Listopada w Pa?acu Kultury i Nauki w Warszawie odb?dš si? Targi ?lubne. Swojš ofert? zaprezentuje ponad 100 firm z bran?y.
Notatnik weselny - nowe mo?liwo?ci
Notatnik weselny naszego portalu otrzymuje nowe mo?liwo?ci. Mo?ecie tworzy? list? go?ci weselnych z podzia?em na role. Wpisanie dodatkowo adresu email sprawi i? w przysz?o?ci b?dziecie mogli rozsy?a? zapowiedzi, podzi?kowania i ekartki do osób z Waszej listy. Zapraszam wi?c do uzupe?niania.
Konkurs- QUIZ
Zapraszamy do udzia?u w konkursie. Odpowiedz na proste pytania i we? udzia? w losowaniu nagród. Zapraszamy po wi?cej informacji.
Co w planach na kolejny tydzie??
Ju? w tym tygodniu konkurs z nagrodami dla aktywnych go?ci naszego portalu. Osoby posiadajšce konta w notatniku b?dš mog?y zmierzy? si? z kilkoma prostymi pytaniami konkursowymi. Najlepsze wyniki nagrodzimy atrakcyjnymi nagrodami. Zaglšdajcie - konkurs ju? niebawem.
Wesele jak z bajki
Nasz portal zyskuje na popularno?ci. Cieszy nas, ?e praca jakš wykonujemy pomocna jest przy Waszej organizacji ?lubu i wesela. Dzi?ki nam Wasze wesele z pewno?ciš jest ?atwiejsze a informacje, którymi si? dzielimy sš dla Was pomocne.
Menu weselne
Ju? nied?ugo sporzšdzimy dla Was propozycje najcz??ciej komponowanych pakietów weselnych. Informacje na temat menu weselnego sš przygotowane na bierzšco. mamy nadziej? ?e b?dš pomocne w przygotowaniu Waszego menu.
Targi kosmetyczne
Data / godzina: 23-24.09.2006 r Organizator: Europejska Agencja Reklamowa Piotr Skulski Warszawa tel/fax 022/837-91-44 Zg?oszenia na: www.ear.com.pl, ear@ear.com.pl Targi czynne: Sobota 23.09.2006r. w godz. 10.00-18.00 Niedziela 24.09.2006r. w godz. 10.00-17.00
Nowo??! Notatnik ?lubny
Specjalnie dla Was stworzyli?my notatnik ?lubny. Prosta rejestracja umo?liwiajšca utworzenie Waszej listy niezb?dnych czynno?ci do przygotowania uroczysto?ci weselnej.
Wasze porady
Zg?aszamy si? do Was z apelem o kilka porad i najwa?niejszych podpowiedzi które mogš pomóc narzeczonym, które mogš pomóc w przygotowaniu ?lubu i wesela a tak?e za?atwieniu najwa?niejszych formalno?ci.
Powrót do góry