Rodzaje reklamy

  Pakiet
Złoty
Pakiet
Srebrny
Pakiet
Brązowy
Pakiet
Podstawowy
  Choose Choose Choose Choose
Cena reklamy 320 zł + VAT
(26,60 zł/msc)
170 zł + VAT
(14,10 zł/msc)
85 zł + VAT
(7,08 zł/msc)
38 zł + VAT
(3,16 zł/msc)
  Choose Choose Choose Choose
Czas emisji 1 ROK 1 ROK 1 ROK 1 ROK
Nazwa firmy yes yes yes yes
Dane adresowe yes yes yes yes
Województwo yes yes yes yes
Telefon yes yes yes yes
Adres strony www yes yes yes yes
Adres e-mail yes yes yes yes
Opis działalności yes yes yes yes
Logo firmy yes yes yes  
Liczba zdjęć 9 4    
Ilość kategorii bazy firm 3 2 1 1
Wolne terminy
i promocje
bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń
Wyświetlenia banera
750x100 px
4200 1000 500  
Słowa kluczowe 20 11 5 3
System zarządzania
terminami
yes yes yes yes
Kalendarz terminów
na stronę www klienta
yes yes yes yes
Statystyki wyświetleń yes yes yes yes
Faktura VAT yes yes yes yes
Pozycja na liście firm
(w województwach)
1* 2* 3* 4*
Panel reklamy yes yes yes yes


Wyjaśnienie tabeli: * Pozycja na liście firm
Najwyżej w kategorii widoczne są wpisy:
  • 1 - ZŁOTE
  • 2 - SREBRNE
  • 3 - BRĄZOWE
  • 4 - PODSTAWOWE