Porady œlubne

Zawiadomienia czy zaproszenia ?lubne
Pewnie jednym z g?ównych Waszych dylematów jest kogo zaprosi? na ?lub i wesele. W tym artykule podpowiadamy kogo wypada zaprosi? i jak wybrnš? z tej trudnej sytuacji.
Koszty ?lubu i wesela
Niestety. Wesele to spory wydatek i musicie si? z tym liczy?. Wesele i ?lub nale?š do jednych z najdro?szych uroczysto?ci. Przeczytajcie jakie sš aktualne koszty ?lubu i wesela. Zaplanujcie ju? wcze?niej ca?š uroczysto?? od strony finansowej.
Pogoda w dniu ?lubu
Nawet je?li ?lub i wesele zaplanowane mamy na miesišce letnie to nie zawsze pogoda na ?lub b?dzie udana. Warto wi?c zastanowi? si? w jaki sposób przygotowa? nasz ?lub i wesele na ewentualno?? deszczy czy ?niegu.
Nieobowišzkowe dodatki ?lubne
Wybór ubioru ?lubnego, a tak?e dodatków jest trudnš cz??ciš planowania ?lubu i wesela szczególnie dla kobiet. Istnieje kilka dodatków ?lubnych które mo?ecie pominš? na swojej li?cie. W tym artykule podpowiadamy szczegó?owo jak dobra? dodatki i które pominš?.
Jak wybra? obršczki ?lubne
Przychodzi czas na wybór obršczek. ?lub i wesele przeminš natomiast obršczki zostanš z Wami na ca?e ?ycie. Warto wi?c zastanowi? si? jakie obršczki ?lubne wybra?. Na polskim rynku znajdziecie ciekawe jak równie? klasyczne obršczki.Obršczka powinna by? wyjštkowa i wygodna.
Garnitur na ?lub i wesele
Podczas przygotowa? do ?lubu, przysz?a pani m?oda jest przewa?nie skupiona na swoim wyglšdzie, tracšc gdzie? z oczu wizerunek pana m?odego. A przecie? wszelkie starania sš na nic, je?li pan m?ody nie zadba o pewne elementy.
Obršczki na ?lub z DNA
Je?li szukacie czego? naprawd? wyjštkowego i niepowtarzalnego na grawer mo?na zdecydowa? si? na...wygrawerowanie na obršczce kodu DNA partnera.
Nietypowe zwyczaje ?lubne
Co kraj to obyczaj. Wprawdzie w Polsce ho?duje si? g?ównie Polskim tradycjom - chyba ?e ?lub odbywa si? mi?dzy osobami ró?nej narodowo?ci, warto jednak zapozna? si? z innymi, czasami mocno nietypowymi, tradycjami ?lubnymi
Modna fryzura ?lubna
Dope?nieniem stroju panny m?odej jest elegancka fryzura ?lubna. Jednak aby tak by?o nie mo?emy tej sprawy zostawi? na ostatniš chwil?. Je?li ?lub jest planowany cho?by z kilkutygodniowym wyprzedzeniem warto najpierw zadba? o ich ?adny i zdrowy wyglšd.
Buty na wesele - eleganckie i wygodne
Wybór ?lubnych butów bywa cz?sto trudniejszy ni? zakup sukni czy garnituru na tš okazj?. Buty sš jednym z najwa?niejszych elementów ka?dego stroju, a przypadku ?lubu majš dodatkowo strategicznš rol?. Powinny by? dobrane zarówno kolorem jak i fasonem do ca?ego ubrania, ale to nie koniec.
Powrót do góry