Porady œlubne

Kosmetyki na ?lub
Szara cera, podkrš?one oczy, wypryski i przebarwienia które pojawiajš si? na skutek d?ugotrwa?ego zdenerwowania, do tego nieogolone nogi, po?amane i podrapane paznokcie i pan m?ody zaro?ni?ty i rozczochrany...Stop! To koszmarny sen spowodowany napi?ciem nerwowym przed ?lubem.
Dzieci na weselu. Jak ubra? najm?odszych?
Dziecko jest wymagajšcym go?ciem weselnym. Równie? w zakresie ubioru. Dla rodziców dzieci które b?dš uczestniczy?y w weselu przygotowali?my kilka porad – jak ubra? dziecko na wesele.
?lub i wesele w nawišzaniu kolorystycznym
Planujšc ?lub i wesele odpowiednio wcze?niej mo?emy dopilnowa? wszystkich szczegó?ów zgodnie z upodobaniami i w zale?no?ci od gustu. I tylko od nas zale?y jak wiele tych szczegó?ów chcemy dogra? i jak daleko posuniemy si? w aran?owaniu tego przedstawienia.
Pi?kne bukiety ?lubne
Kiedy? bukiet ?lubny podlega? bardzo rygorystycznym zasadom. Panna m?oda mog?a dzier?y? wy?šcznie z jasnych, najlepiej bia?ych kwiatów. Kwiatami tradycyjnie stosowanymi by?y obowišzkowo lilie, ró?e lub frezje. Dowiedz si? jaka teraz moda panuje w tematyce bukietów ?lubnych.
Koszty organizacji ?lubu i wesela
Jest mi?o, romantycznie, on prosi o r?k?, ona si? zgadza, rodzice majš ?zy w oczach, a w perspektywie jest huczne weselisko i uroczysty ?lub z bia?š sukniš. Tyle tylko, ?e taka perspektywa niesie za sobš spore koszty, które obciš?š niebawem obie ze stron.
Zimowe obuwie ?lubne
Nie wszystkie pary decydujš si? na ?lub w okresie wiosenno-letni. Cz??? wybiera czas zimowy i marzy o tym aby w dniu ?lubu ?wiat spowija? bia?y romantyczny puch. Jednak ?lub zimš niesie ze sobš konieczno?? odpowiedniego przygotowania garderoby a zw?aszcza butów. Panna M?oda w ods?oni?tych czó?enkach, szcz?kajšca z?bami z zimna to nie najlepszy widok. Jakie buty wybra? na ?lub zimš?
Jak przygotowa? sukni? ?lubnš do sprzeda?y?
Cz?stym sposobem na odzyskanie cz??ci zap?aconych za kupionš sukni? ?lubnš pieni?dzy jest jej odsprzeda?. Jak przygotowa? ofert? sprzeda?y sukni ?lubnej, aby zainteresowa? nabywców?
Najcz?stsze problemy z DJem
Coraz cz??ciej, m?ode pary decydujš si? na zaproszenie na wesele DJ, zamiast orkiestry. Jest to rozwišzanie ta?sze a przy odpowiedniej oprawie równie efektowne. Nie ka?dy jednak DJ dobrze poradzi sobie na weselu - warto wi?c wiedzie? z jakimi problemami mo?emy si? zetknš? i jak im zapobiec.
Teksty zaprosze? ?lubnych
Zamawiajšc zaproszenia ?lubne cz?sto poszukujecie tekstów, które b?dš odpowiada? Waszej uroczysto?ci. Wybrali?my kilkana?cie najcz??ciej wybieranych tekstów do zaprosze?. Je?li znacie tak?e inne teksty mo?ecie przes?a? do nas ich przyk?ady.
Teksty podzi?kowa? dla rodziców
W tym artykule znajdzie kilka ciekawych podzi?kowa? dla rodziców, które pomogš Wam stworzy? Wasze niepowtarzalne ?yczenia. Wiemy, ?e cz?sto brakuje nam s?ów dlatego te? o tre?ci podzi?kowa? dla rodziców warto pomy?le? wcze?niej.
Powrót do góry