Porady œlubne

Rozmiar pier?cionka zar?czynowego
Rozmiar pier?cionkaArtyku? ten opisuje jak dobra? odpowiedni rozmiar pier?cionka zar?czynowego. Niestety nie jest to proste zadanie dla m??czyzny, który chce swojej wybrance sprawi? ogromnš niespodziank?. Jak zdoby? rozmiar aby wybranka si? nie dowiedzia?a? Mamy kilka dobrych rad.
Pier?cionek zar?czynowy
pierscionek_zar.jpgWybór pier?cionka zar?czynowego jest dla m??czyzny bardzo wa?nym elementem rozpocz?cia wspólnego ?ycia. To w?a?nie wr?czajšc pier?cionek zapada decyzja o wspólnym ?yciu. W tym artykule znajdziecie kilka waskazówek dotyczšcych pier?cionków zar?czynowych.
Wygodne obuwie na wesele
wyg_but_wes.jpgBardzo cz?sto wybierajšc si? na wesele zastanawiamy si? jakie obuwie ubra?. Kiedy okazuje si?, ?e ?adne nie pasuje do naszego stroju na szybko biegamy po sklepach szukajšc czego? odpowiedniego. Zapominamy jednak o bardzo wa?nych rzeczach dotyczšcych wygody i pó?niejszej zabawy na weselu.
Dodatki do zdj?? ?lubnych
dod_do_zdj_sl.jpgCo zrobi? by urozmaici? Wasze zdj?cia ?lubne? Zastosujcie kilka dodatków, które uatrakcyjniš fotografie.

Przeczytaj koniecznie o najpopularniejszych dodatkach.
Pi?kne zdj?cia ?lubne
piekn_zdj_sl.jpgKa?da M?oda Para przyk?ada du?š wag? do wyboru fotografa. Warto jednak wiedzie?, ?e samemu mo?na pomóc w osišgni?ciu oczekiwanego efektu. Wystarczy skorzysta? z kilku porad, które zamie?cili?my w artykule.
Zmiana nazwiska po ?lubie
Wi?kszo?? kobiet przyjmuje nazwisko swojego m??a. Oto kilka podpowiedzi, które dokumenty nale?y zmieni? po ?lubie.
Dj na wesele
W tym artykule postaramy si? opisa? na co zwróci? uwag? przy wyborze Dj`a, jak podpisa? umow?, wybra? piosenki, które b?dš grane na weselu. Przeczytajcie konieczne. By? mo?e nied?ugo staniecie przed tym wa?nym wyborem.
Wybór butów ?lubnych
W ostatnich latach producenci butów wprowadzili do swoich kolekcji du?y wybór butów ?lubnych. Dzi?ki temu jest w czym wybiera?. Postaramy si? przybli?y? problemy zwišzane z wyborem butów ?lubnych i u?atwi? Wam zakup.
Marynarka i kamizelka - dla Panów
W tym artykule przedstawie Wam jak powinni?cie dopasowa? marynark? oraz kamizelk?. Nie jest to trudna rzecz jednak cz?sto zdarza si?, ?e dobieramy je nieodpowiednio. Je?li kupujesz garnitur jako ca?o?? nie b?dzie problemu z dobraniem materia?u je?li jednak zda?y si?, ?e nic nie b?dziesz umia? dopasowa? musisz inaczej podej?? do wyboru ca?o?ci.
Doskona?a wišzanka ?lubna
Ka?da Panna M?oda pragnie, by w tym jedynym dniu wszystko by?o doskona?e i idealne. Dlatego w tym artykule przybli?? kilka zasad dotyczšcych bukietów ?lubnych. Wišzanka dla Panny M?odej, mo?e by?, d?uga i sp?ywajšca, taki kszta?t kwiatów polecany jest dla osób wysokich, lub okršg?a, w kszta?cie kuli – polecana dla osób drobnych.
Powrót do góry