Porady œlubne

Niezapomniane piosenki - muzyka na wesele
nutkadjkf.jpgKa?da Para ma tak zwane swoje piosenki z którymi kojarzš si? okre?lone sytuacje, miejsca uczucia. Nie powinno ich zabraknš? na Waszym weselu. Mamy nadziej?, ?e kilka naszych porad pomo?e Wam u?o?y? dobry plan muzyki na uroczysto?ci.
Dzieci na weselu - go?cie weselni
dzieci_wesele.jpgCzy wyobra?acie sobie zdj?cie ?lubne, na którym zabraknie dzieci?  A mo?e jeste?cie zwolennikami uroczysto?ci bez dzieci biegajšcych wokó? sto?ów? Przeciwnikami zazwyczaj sš Panowie natomiast Panie nie wyobra?ajš sobie uroczysto?ci weselnej bez najm?odszych cz?onków rodziny.
Wybór suknii ?lubnej - Moda dla Pa?
Ka?da z Was staje przed wyborem suknii ?lubnej. Postanowili?my u?atwi? Wam wybór sugerujšc kilka punktów, na których powinny?cie si? skupi?. Dla wieli z Was jest to zapewne najprzyjemniejsza cz??? organizacji wesela. Zw?aszcza, ?e kobiety znane sš z upodobania do zakupów - w szczególno?ci swojej garderoby.
Garnitur dla M?odego Pana - moda m?ska
KrawatTen artyku? kierujemy g?ównie do Panów, którzy w najbli?szym czasie stanš oko w oko z problemem wyboru garnituru na wesele. I chocia? pewne jest, ?e nie stanowi to zapewne wi?kszego problemu ni? dla Panny M?odej wybór sukni ?lubnej to jednak nie jest ?atwym zadaniem.
Jak wybra? styl wesela
Kiedy zaczynacie planowa? wesele macie zapewne okre?lony cel jak powinno ono wyglšda?. Zdarza si? jednak ?e nie macie swojego pomys?u i chcieliby?cie, ?eby kto? Wam doradzi?. Kilka porad dotyczšcych stylu wesela.
Makija? ?lubny - M?oda Panna
Wykonanie makija?u ?lubnego, który b?dzie komponowa? si? dobrze w ko?ciele, na dworze czy na sali weselnej u?atwi Wam w?a?nie ten artyku?. Mo?ecie skorzysta? z porad specjalisty w tej dziedzinie lub poprosi? fotografa by przedstawi? Wam jaki kolor powinny?cie dobra? by zdj?cia wysz?y dobrze.
Jak wybra? kwiaciarni? - Kwiaty ?lubne
Kwiaty ?lubne to niewštpliwie bardzo wa?ny element u?wietniajšcy ceremoni?, pó?niejszy bal a zw?aszcza strój Panny M?odej. W artykule tym spróbujemy podpowiedzie? Wam na co zwraca? uwag? przy doborze florysty i jak obni?y? koszty przeznaczone na ten cel.
?lubne dodatki do w?osów - fryzury
Ka?da Panna m?oda chce b?yszcze? w tym najwa?niejszym dniu w jej ?yciu - w dniu ?lubu. Pomóc jej w tym mogš ?wiecšce dodatki mi?dzy innymi do w?osów. Wybiera si? je bioršc pod uwag? kilka podpunktów.
Walc wiede?ski - taniec towarzyski
Taniec ten jest szybkš odmianš walca w metrum trójdzielnym (3/4). Jego nazwa wywodzi si? z wykonania go po raz pierwszy na kongresie wiede?skim w 1815 roku. Jest to najstarszy turniejowy taniec standardowy. W ta?cu tym najbardziej akcentowanym uderzeniem jest pierwszy krok. Taniec jest bardzo p?ynny i opiera sie na akcjach podnosze? i opada?.
Samochód do ?lubu
samochod_art_small.jpgWybór samochodu którym b?dziecie chcieli podró?owa? podczas waszego ?lubu nie jest ?atwym zadaniem tym bardziej, ?e firm które oferujš samochody jest ca?a masa. Co wi?c nale?y zrobi? by odpowiednio "trafi?" z wyborem?
Powrót do góry