Porady œlubne

Wa?ne pytania przy wyborze fotografa
?lub i wesele to wyjštkowa uroczysto?? nic zatem dziwnego ?e zale?y nam aby by?a ona jak najlepiej uwieczniona na zdj?ciach. Jak wi?c upewni? si? ?e wybierasz w?a?ciwego fotografa? Przede wszystkim wa?ne sš dobre relacje z fotografem i to ?e odpowie on na ka?de Twoje pytanie.
Taniec towarzyski; Rumba
Rumba towarzyska jest kojarzona z ta?cem nami?tno?ci i mi?o?ci. Rozliczenie kroku podstawowego to "wolny, szybki szybki". Partnerka w rumbie porusza si? kuszšco natomiast partner prezentuje jš i g?ównie to w?a?nie on prowadzi. Taniec opowiada o kobiecie która uwodzi m??czyzne.
Taniec towarzyski - Walc angielski
Walc angielski jest to pochodzšca z Angli odmiana walca. Zosta? wykonany po raz pierwszy w Londynie w 1910 roku. Jest to taniec prosty rytmicznie. Przygotowali?my dla Was krótkš specyfikacj? tego ta?ca a tak?e przyk?adowe utwory przy których mo?ecie nauczy? si? ta?czy?.
Popracuj nad swojš sylwetkš przed wielkim dniem
Je?li ju? wybra?a? diet? odpowiedniš dla twojego stylu ?ycia to teraz nadszed? czas na aktywnš prac? nad twoim cia?em. Najwi?cej korzysci przyniesie Ci dieta w po?šczeniu z odpowiednio dobranymi ?wiczeniami gimnastycznymi.
Zadbaj o obršczk? - bi?uteria

Obršczki bi?uteriaW tym artykule postaramy si? doradzi? Wam jakie czynno?ci powinni?cie wykona? by Wasze obršczki nagle nie znikn??y gdzie? bez ?ladu i zawsze by?y jak nowe.

Wišzanie krawatów - Pó?-Windsor
W?ze? mniej obfity. Takie rodzaj wišzanie dobrze stosowa? przy grubych tkaninach. Jest harmonijny i g?adki. Porada zawiera kolejnš animacje - typ Pó?-Windsor.
Wišzanie krawatów - w?ze? WINDSOR
Kolejny rodzaj w?z?a - animacja wišzania o nazwie WINDSOR. Metoda ta jest troszke trudniejsza ale lepiej daje si? uporzšdkowa? krawat przy górnej cz??ci koszuli. W?ze? ten jest te? odporniejszy na rozwišzanie.
Zaproszenia ?lubne
Wybór zaprosze? ?lubnych jest jednš z bardzo wa?nych czynno?ci. Pami?tajcie ?e tak naprawd? jest to pierwsza forma informacji o Waszym ?lubie dla Waszych go?ci. Dlatego te? zaproszenia powinny mie? stosownš form? do uroczysto?ci.
Wyjštkowa chwila - wyjštkowy makija?
Co zrobi? by wyglšda? naturalnie, ale i od?wi?tnie? Jak i czym podkre?li? swoje walory by nie przesadzi?? Czy reflektory b?dš dla nas ?askawe? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie w naszym artykule po?wi?conym sztuce wiza?u w makija?u ?lubnym.
Lista do zrobienia
Planowanie ?lubu i wesela mo?ecie rozpoczš? od wypisania najwa?niejszych czynno?ci które musicie wykona?, aby wszystko przebieg?o zgodnie z planem. Bez tego mo?e okaza? si? ?e zapomnieli?cie o najwa?niejszym.
Powrót do góry