Porady œlubne

Menu weselne - przygotowanie
Przygotowanie menu weselnego to jedna z trudniejszych decyzji jakie trzeba podjš? podczas organizacji uroczysto?ci weselnej. Od tej decyzji wiele zale?y a przecie? wa?ne jest ?eby nasi go?cie byli zadowoleni i czuli si? dobrze.
Wišzanie krawata
Ile razy podczas wyj?cia zda?y?o Ci si? prosi? kogo? o zawišzanie krawata? Zapewne potrzebowa?e? instrukcji, która jasno opisywa?a by prostš i szybkš metod? na zawišzanie krawata.
Stó? weselny - rodzaje
Je?li zastanawiali?cie si? jak rozmie?ci? go?ci przy stole weselnym przygotowali?my dla Was krótkš ale tre?ciwš porad? z której b?dziecie mogli skorzysta? podczas planowania swojej uroczysto?ci.
Planowanie uroczysto?ci weselnych
Aby wesele by?o udane i niezak?ócone "problemami technicznymi" (których jest sporo) warto juz du?o wcze?niej zastanowi? si? co mo?na zrobi? by usprawni? przygotowania. Para M?oda powinna móc liczy? na pomoc rodziców i ?wiadków, których udzia? w przygotowaniach i ju? podczas uroczysto?ci jest nieoceniony.
Napoje weselne - napisy
Kilka bardzo ciekawych napisów, które mo?ecie wykorzysta? na swoich trunkach weselnych.
Suknia ?lubna - bšd? pi?kna!
Jedna z ulubionych bajek ka?dej dziewczynki to bajka o Kopciuszku, dlaczego? Odpowiedz jest prosta:dzisiejszy ?wiat, mimo swojej wszechstronnej demokracji odebra? kobietom ich kobieco??! Coraz rzadziej chodzimy w sukienkach czy cho?by spódnicach. Na co dzie? ubieramy jeansy, t-shirt i buty na p?askim obcasie.
Prezenty - z?oty ?rodek!
?lub coraz bli?ej...macie juz mieszkanie i zaczynacie je urzšdza?, a mo?e czekacie na pomoc krewnych...którzy obdarzš Was najpotrzebniejszymi rzeczami w gospodarstwie domowym nowo?e?ców?Sprawa jest delikatna i by? mo?e sšdzicie ze nie wypada o niej rozmawia? z najbli?szymi. Nic bardziej mylnego.
Trendy tego sezonu - W?OSY!!
Inspiracjš majš by? damy kina po?owy XX wieku, emanujšce elegancjš, ale i sexapilem...
Powrót do góry