Porady œlubne

P?yta ze zdj?ciami - pamištka dla go?ci
Organizujšc ?lub prawie zawsze wynajmujemy profesjonalnego fotografa lub operatora video. Warto dodatkowo skorzysta? z mo?liwo?ci jakie dajš nam najnowsze technologie i przygotowa? ju? po weselu specjalnš pamištkowš p?yt? przeznaczonš dla naszych weselnych go?ci.
7 wskazówek na idealny tort weselny
Tor weselny to podstawa ka?dego wesela. Nawet je?li nie przepadamy za takim ciastem, powinno ono znale?? si? na naszej li?cie menu. Pisali?my ju? o tym jak nietypowe torty weselne mo?na teraz zamówi? w profesjonalnych cukierniach.
?azienka weselna - zadbaj o niš
Wyposa?anie ?azienki? A któ? to widzia?, powiecie. Przecie? to do wynajmujšcych sal? nale?y zadbanie o czysto?? ?azienki podczas przyj?cia weselnego!
Twoje nazwisko po ?lubie
Tradycja nakazuje, by po ?lubie Panna M?oda, ju? jako ?ona przyj??a nazwisko m??a. Coraz cz??ciej jednak zdarza si?, ?e Panna M?oda decyduje si? zosta? przy swoim nazwisku. Jakie mamy opcje i mo?liwo?ci?
Kapelusz ?lubny zamiast welonu
Jest jednak jeszcze jedna propozycja, którš mo?e rozwa?y? ka?da Panna M?oda: kapelusz, jako ?lubne nakrycie g?owy. Je?li rozwa?a?a? tš mo?liwo?? zapraszamy do przeczytania artyku?u.
Ile w?o?y? do koperty - prezent
Zwyczaj dawania Pa?stwu M?odym prezentów staje si? coraz rzadszy, coraz bardziej za? popularne jest wr?czanie Pa?stwu M?odym koperty z pieni?dzmi zamiast prezentu.
Jak wybra? suknie dla druhen
Du?y orszak weselny i przyjació?ki oraz kuzynki w roli druhen to pi?kny widok. Zw?aszcza je?li wszystkie druhny ubrane sš tak samo. Zosta?a? druhnš - musisz wiedzie? kilka rzeczy.
Wieczór kawalerski - nietypowo
Je?li wieczór ze striptizerkš i kumplami wydaje si? dla Ciebie nudny mo?esz spróbowa? innych rozwišza? proponowanych przez znanš firm? organizujšcš wesela i ?luby. Zobacz mo?e taka forma b?dzie Ci bardziej odpowiada?.
Tort weselny
Jednym ze sta?ych elementów ka?dego wesela jest tort weselny i jego krojenie przez m?odš par?. Obecnie, najcz??ciej torty weselne realizowane sš przez zak?ady cukiernicze. W domowych warunkach praktycznie nie piecze si? ju? tortów. Zresztš nowoczesne technologie cukiernicze pozwalajš na stworzenie niespotykanych dotšd dekoracji.
Dzieci na weselu - na co zwraca? uwag?
Dzieci na weselu cz?sto bywajš problematyczne – trzeba przygotowa? im osobne menu, trzeba ich ca?y czas pilnowa?. W jaki sposób zadba? o dzieci na weselu, tak by sp?dzi?y mi?o czas, ale by doro?li równie? mogli si? zabawi??
Powrót do góry