Nietypowe zwyczaje ?lubne

Co kraj to obyczaj. Wprawdzie w Polsce ho?duje si? g?ównie Polskim tradycjom - chyba ?e ?lub odbywa si? mi?dzy osobami ró?nej narodowo?ci, warto jednak zapozna? si? - cho? z ciekawo?ci - z innymi, czasami mocno nietypowymi, tradycjami ?lubnymi.

Zwyczaje ?lubne w Szwecji

Stara szwedzka tradycja nakazuje, aby Panna M?oda nios?a ze sobš do ?lubu bukiet. Nie jest to jednak zwyk?y bukiet, ale zestaw kwiatów majšcy odp?dza? z?e trolle. Wadš bukietu jest jego intensywny, nieszczególnie przyjemny zapach (z tego w?a?nie wzgl?du, tradycja jest ju? rzadko spotykana)

Zwyczaje ?lubne w Maroko

W Maroku Panna M?oda powinna mie? na sobie co? ?ó?tego (odp?dza to z?e moce) oraz co? zielonego (przynosi szcz??cie). Sale weselne równie? najcz??ciej dekoruje si? w ten w?a?nie sposób. R?ce Panny M?odej, zdobi si? tatua?ami z henny, a podstawš weselnego posi?ku jest ryba i kurczak, które stanowiš symbole p?odno?ci. Go?ciom rozdaje si? te? migda?owe cukierki, które uwa?ane sš za afrodyzjak.

Zwyczaje ?lubne w Meksyku

W Meksyku, ?lub rozpoczyna si? dopiero oko?o 9 wieczorem. Panna M?oda nie musi by? ubrana w jeden dominujšcy kolor. Dopuszczalne sš wszystkie bogato zdobione suknie, w których mo?e ona w pe?nej krasie zaprezentowa? swoje wdzi?ki. Podczas ceremonii, Pan m?ody ofiarowuje swojej przysz?ej ?onie 13 monet, zwanych arras, które symbolizowa? majš Jezusa i 12 aposto?ów, oraz przynosi? szcz??cie.

Zwyczaje ?lubne we W?oszech

Ku odmianie wobec Meksyku, we W?oszech ca?a zabawa zwišzana za ?lubem zaczyna si? ju? od samego rana i najcz??ciej wybieranym dniem, jest niedziela. We W?oszech istnieje przesšd, aby nie bra? ?lubu w pištek ani we wtorek, gdy? przyniesie to pecha i ma??e?stwo nie przetrwa. W soboty wychodzš za mš? wdowy, ?enišce si? po raz drugi.

Wstecz
Powrót do góry