Aktualnoœci

Poczštek sezonu ?lubnego 2011
Poczštek sezonu ?lubnego to czas w którym Pary M?ode szczególnie cz?sto poszukujš us?ug w prasie, internecie i na targach ?lubnych. W Polsce przypada to zwykle na poczštek grudnia - ?wiadczy o tym wzrost statystyk wyszukiwarek internetowych.
?lub od kuchni - druga edycja
Ju? 24 czerwca 2010 roku we wroc?awskiej Restauracji Teatralnej na Placu Teatralnym 4 odb?dzie si? druga edycja cyklicznych spotka? ??lub od Kuchni?.
Plener ?lubny w Krakowie
Polskie Stowarzyszenie Fotografów ?lubnych i Silesia City Center zapraszajš na wystaw? fotografii. Jest to jedna z niewielu - w skali nie tylko naszego kraju - wystaw dotyczšcych fotografii ?lubnej.
Promocje i wolne terminy
Ju? dzisiaj kolejna nowo?? w naszym serwisie - Promocje i wolne terminy. Od teraz mo?ecie przeglšda? i poszukiwa? promocji us?ug ?lubnych na konkretny dzie?.
Zapraszamy na ALTERNATIVE WEDDINGS PARTY 21 Listopada 2009!
ALTERNATIVE WEDDINGS odb?dzie si? 21 listopada 2009 roku w Reducie Banku polskiego w Warszawie. Za dnia (godz. 14:00-18:00) alternatywne, nietypowe targi ?lubne w formie zaskakujšcego eventu. Punktem kulminacyjnym wydarzenia b?dzie pokaz ekskluzywnych sukni ?lubnych marki Fabio Gritti oraz konkurs z licznymi i warto?ciowymi nagrodami.
Pomocnik ?lubny dla u?ytkowników notatnika
U?ytkownicy notatnika ?lubnego mogš korzysta? z nowej funkcji jakš jest Pomocnik ?lubny. Funkcj? mo?na w?šczy? logujšc si? na swoje konto i klikajšc zak?adk? Ustawienia.
Najnowsze porady ?lubne
Ju? dzi? mo?ecie przeczyta? jak dobrze zorganizowa? swój ?lub w plenerze. Wystarczy kilka chwil i Wasze wesele przybierze posta? tych które znacie z ameryka?skich filmów.
Program do odliczania dni
Suwaczek 1.0 to program, który obliczy ilo?? dni do Waszego wydarzenia. Umo?liwi równie? wpisanie w?asnego tekstu, a wynik wy?wietlany jest w dymku systemu Windows. Program zosta? przygotowany na okazj? ?lubu i wesela.
Wystšp w programie Dzie? Dobry TVN!
Redakcja programu ?Dzie? Dobry TVN? poszukuje osób, które w najbli?szym czasie planujš zawrze? zwišzek ma??e?ski. B?dzie to seria kilkuminutowych filmów dokumentalnych na temat przygotowa? do ?lubu.
Go?cie potwierdzš swojš obecno??
Uruchamiamy specjalny system potwierdze? dla u?ytkowników Notatnika ?lubnego w wersji GOLD. Dzi?ki niemu go?cie b?dš mogli potwierdzi? swojš obecno?? na weselu i ?lubie za pomocš internetu.
Powrót do góry