Aktualnoœci

Podziel si? swoim szcz??ciem
Podziel si? swoim szcz??ciem to nazwa Akcji Odnowy Uniwersyteckiego Szpitala Dzieci?cego skierowana do Par M?odych. Wi?cej informacji znajdziecie w artykule.
Nominacja na stron? miesišca
Nasz serwis Blogi?lubne.pl zosta? nominowany na stron? internetowš miesišca miesi?cznika WPROST. Zapraszamy do g?osowania.
Otwieramy Blogi?lubne.pl
Ju? dzisiaj otwieramy kolejny serwis dla u?ytkowników zwišzany z bran?š ?lubnš. Tym razem jest to serwis blogów ?lubnych www.blogislubne.pl. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Konsultanci ?lubni Polski - ?šczcie si?!
Jeszcze cztery - pi?? lat temu profesja konsultanta ?lubnego (czy wedding plannera) by?a w Polsce znana jedynie z ameryka?skich filmów. Pierwszych kilka firm zajmujšcych si? kompleksowš organizacjš wesel dopiero raczkowa?o, stanowišc swego rodzaju egzotyk? na rynku us?ug weselnych.
Podkarpackie Targi ?lubne
W dniach 2-3 luty 2008 r.w Hali Widowiskowo-Sportowej PODPROMIE w Rzeszowie odb?dzie si? kolejna edycja Podkarpackich Targów ?lubnych.
Pierwszy w Polsce serwis dla poszukujšcych!
Ju? dzisiaj rusza Pierwszy w Polsce serwis dla tych, którzy zm?czeni poszukiwaniem wolš zostawi? ofert? i czeka? na oferty ze strony firm!
Najbli?sze targi ?lubne
Znajdziecie tutaj informacje dotyczšce najbli?szych imprez targowych w bran?y ?lubnej. Dok?adnych informacji na temat targów szukajcie w naszym portalu na podstronie "Targi i wydarzenia".
Mi?dzynarodowy Festiwal Mody ?lubnej TORWAR 2008
?Moda na ?lub? ma przyjemno?? zaprosi? na najwi?kszy Mi?dzynarodowy Festiwalu Mody ?lubnej Torwar 2008, który odb?dzie si? w dniach 1-2 grudnia 2007.
Nasz portal nie tylko przed ?lubem
W zwišzku z bardzo du?ym nap?ywem zapowiedzi ?lubnych do naszego portalu postanowili?my zbudowa? najwi?kszš baz? zapowiedzi. Dlatego te? wszystkie wpisy zamieszczanie w portalu nie b?dš kasowane.
Wyjd? za mnie - wesele
Niezmiernie mi?o nam poinformowa? Was, ?e w ostatnim czasie zajmujemy czo?owš pierwszš pozycj? w wyszukiwarce Google dla s?owa "wesele". Bardzo cieszy nas ten fakt poniewa? oglšdalno?? portalu wzrasta z dnia na dzie?.
Powrót do góry