Porady œlubne

Lista go?ci z potwierdzeniem obecno?ci
W dzisiejszych czasach kiedy praktycznie ka?da osoba ma w domu komputer, a Internet dost?pny jest wsz?dzie, konieczny jest wybór prostych rozwišza? które sprawdzš si? w tera?niejszo?ci.
Piosenka dla rodziców
Artyku? zawiera list? piosenek dla rodziców. Chocia? numerem jeden jest wciš? Cudownych Rodziców mam Urszuli Sipi?skiej to mo?e znajdziecie innš propozycj?, która si? Wam spodoba.
Dekoracja samochodów ?lubnych
Dekorujšc sal? weselnš i ko?ció? nie wolno zapomina? o udekorowaniu samochodu, którym na ?lub i wesele przyjedziemy. Dekoracj? auta  mo?na zleci? kwiaciarni dostarczajšcej kwiaty i wišzanki na wesele lub firmie z której wynajmujemy samochód.
Zagraniczne suknie ?lubne
W obliczu niezwykle wysokich cen, jakie potrafiš osišgnš? suknie ?lubne w salonach, coraz wi?cej kobiet decyduje si? na sprowadzenie sukni z zagranicy.
Cena sukien ?lubnych
To, ?e Panna M?oda chce na swoim ?lubie wyglšda? najpi?kniej jest oczywiste. Co jednak zrobi? w sytuacji kiedy suknie ?lubne potrafiš kosztowa? wi?cej ni? miesi?czna pensja? Nie ka?dy mo?e sobie pozwoli? na wydanie 2500z? na sukienk? z najnowszej kolekcji.
Naszyjniki ?lubne
Pi?kna suknia to jeszcze nie wszystko co Panna M?oda mo?e zrobi?, aby wyglšda? naprawd? wyjštkowo podczas ?lubu. Wszelkie dodatki w postaci bi?uterii sš jak najmilej widziane. Trzeba tylko uwa?a?, aby dobra? jš odpowiednio i nie przesadzi?. Oto kilka porad jak dobra? odpowiedni naszyjnik do sukni.
R?kawiczki ?lubne
R?kawiczki sš stosunkowo cz?sto spotykanym ale jednocze?nie niezwykle uroczym dodatkiem do stroju Panny M?odej.
Suknia ?lubna do komisu
Co zrobi? z sukniš ?lubnš po weselu? Wiele kobiet decyduje si? na odsprzedanie sukni i odzyskanie przynajmniej cz??ci pieni?dzy. Sukni? mo?na da? do komisu ale uwa?ajcie mo?e to by? z?a decyzja!
Suknia ?lubna na lata
Zakup sukni ?lubnej to nie lada wydatek, powa?nie obciš?ajšcy ?lubny bud?et. Dodatkowo, w odró?nieniu do garnituru ?lubnego, w sukni ?lubnej Panna M?oda poza samš uroczysto?ciš i weselem nie b?dzie ju? wyst?powa?. Co zatem mo?na zrobi? z sukniš ?lubnš po ceremonii?
Gdzie na zdj?cia w plenerze?
Lista miejsc gdzie mo?na wybra? si? na plener zdj?? ?lubnych. Ju? teraz mo?ecie wybra? jedno z pi?knych miejsc. Lista podzielona jest na województwa co u?atwi Wam wybór. Czekamy tak?e na Wasze pomys?y.
Powrót do góry